Het ASF ZWN vergoedt als proef een gesprek van een uur van een huisarts of POH met een patiënt.

Het uurconsult
Het doel van het uur consult is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij de klachten, te identificeren en te bespreken. Het uur kan ook gebruikt worden voor de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder of kortere consulten in de toekomst. Zo draagt het uur consult structureel bij aan werkdruk vermindering en kwaliteitsverhoging.

Voor wie
Het uur consult is alleen te gebruiken door huisartsen (en POH’s) werkzaam in de huisartsenpraktijk van de ingeschreven patiënt die woonachtig is in een achterstandspostcode danwel achterstandsgerelateerde problematiek ervaart. 

Vergoeding
Het ASF ZWN vergoedt € 75,- per 1-uur consult voor een huisarts, of € 50,- voor een POH. Dit bedrag kunt u declareren via het ‘Declaratieformulier 1-uur Consult’. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in op dezelfde dag dat het consult plaatsvindt. Mail het ingevulde formulier naar c.jacobs@lhv.nl

 Procedure

  1. Per patiënt mag één keer per jaar van deze vergoeding gebruik worden gemaakt.
  2. Maak een herkenbare code aan: algemeen A69.02 (Integrale complexe zorg) of specifieke P- of Z-codes.
  3. De huisarts (of de POH) doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed.
  4. De huisarts/POH mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt (netwerk van de patiënt, Sociaal wijkteam en dergelijke).
  5. De huisarts bepaalt zelf voor welke patiënt met complexe zorgvraag het uurconsult noodzakelijk is.
  6. Per gesprek wordt een aantal vragen over het consult ingevuld op het ‘formulier declaratie 1-uur consult’. Dit formulier moet helemaal zijn ingevuld.
  7. Met het aanvragen van een uurconsult gaat de aanvrager akkoord met het meewerken aan een selecte en/of aselecte steekproef om de werkzame elementen van het uurconsult te monitoren.
  8. Er wordt een bedrag vergoed voor uurconsult.
  9. De vergoeding kan alleen worden aangevraagd via het daarvoor beschikbare declaratieformulier.
  10. ASF ZWN streeft naar één keer per maand uitbetalen.