Het Achterstandsfonds vergoedt de kosten van scholing die gericht is op achterstandsproblematiek.

In overleg met Christel Jacobs kan een scholing worden aangevraagd.

Samen met Leerpunt Koel heeft het bestuur van het Achterstandsfonds een aanbod samengesteld met scholingen geschikt voor achterstandspraktijken. Hieronder vindt u alle scholingen. Als u een andere scholing wilt volgens dan is dat mogelijk in overleg met het bestuur.
Verder kan er bij voldoende deelname een scholing in de praktijk worden aangevraagd.

Nascholing voor doktersassistenten

Verslaving – Hoe signaleert u?

Bij 15% van de Nederlandse bevolking is er sprake van een stoornis in gebruik van alcohol of drugs (waaronder ook slaap- en kalmeringsmiddelen) en 10% van de beroepsbevolking kampt met dit probleem. De behandelkloof voor deze grote groep patiënten is groot. Een klein percentage van deze groep krijgt hiervoor gespecialiseerde hulp. Vaak wordt gespecialiseerde hulp pas in een laat stadium ingezet. Deels omdat het lang duurt voordat een verslavingsprobleem door de omgeving wordt herkend, deels ook door schaamte als men zich wel enigszins bewust is. Maar ook omdat patiënten zelf de ernst van het probleem lange tijd ontkennen of onderschatten.
• Wat is een verslaving?
• Hoe ontstaat een verslaving
• Hoe herkent u een verslaving?
• Wat kunt u aan een verslaving doen?
• Wat zou u hierin kunnen betekenen als doktersassistent of praktijkondersteuner.

Triage en psychiatrie

Tussen alle somatiek op de post door kan je er zomaar ineens mee te maken krijgen: mensen met (acute) psychiatrie klachten. Het is niet de hoofdmoot van je werk. Meestal ook niet de reden waarom je voor dit vak gekozen hebt. Je focus ligt er vaak niet op, maar nu het eenmaal op je bordje ligt moet je er iets mee.

Veel triagisten hebben moeite met de triage van psychiatrische klachten, en dat is niet zo vreemd.
Er is geen ABCDE voor; geen duidelijke U-routes zoals bij pijn op de borst. Het gaat bovendien vaak om ongemakkelijke en tijdrovende gesprekken, waarbij het soms moeilijk in te schatten is wat de klachten precies zijn. Bellers spreken warrig, of gedragen zich dwingend en manipulatief. Dit soort gedrag kan bij jezelf weer een reactie weerstand en frustratie oproepen, waardoor het nog moeilijker wordt om voldoende geduld en focus op te brengen voor een scherp toestandsbeeld.

Toch gaat het hier om een kwetsbare groep patiënten, waarvan het ontzettend belangrijk is dat je er als triagist goed mee om kunt gaan.
Hoe kan je het beste uitvragen en wat moet je daarbij vooral niet doen? De docent helpt u om achter de ‘vervelende patiënt’ weer de kwetsbare, radeloze geesten te zien die ze ondertussen ook zijn. En hoe u zelfs met een patiënt die al met één voet over de richel staat, toch nog afspraken kunt maken. Een steelse blik onder het tipje van de sluier: neem iets meer tijd en zoek aansluiting bij de patiënt, om vandaaruit kostbare tijd te winnen.

Tijdens de fysieke scholing Triage en psychiatrie leer je
• In een notendop een aantal ingewikkelde psychiatrische beelden kennen, die verantwoordelijk zijn voor de meest uitdagende acute situaties op de post.
• De meest effectieve tips en tricks toe te passen bij borderline-patiënten, die vooral bekend staan om hun manipulaties, impulsiviteit en grenzeloosheid in gedrag.
• Oog krijgen voor de achterliggende worsteling die het voor deze mensen is om overeind te blijven in hun eigen bestaan. Als gevolg daarvan doen de meeste mensen met borderline een of meerdere zelfmoordpogingen in hun leven.
• Hoe je het beste om kunt gaan met patiënten die erg veel bellen terwijl ze eigenlijk geen dokter nodig hebben: hoe u ze af kunt kappen zonder ze even later nog gefrustreerder opnieuw aan de lijn te krijgen.
• Meer over psychotische patiënten.

Deze scholing wordt ook in een Live Webinar vorm van één uur en in een Online Scholing vorm van 2 uur aangeboden.

Intoxicaties

Bij sommige casussen vermoedt u vaag dat er wel eens sprake kan zijn van middelenmisbruik. U wilt hiernaar vragen, maar hoe doet u dat en weet u er wel genoeg van? Tijdens deze nascholing over intoxicaties nemen wij u mee in de wereld van de alcohol, drugs en gokken of gamen. We gaan terug in de tijd, geven aan wat er te koop is (en wat het kost!).

• U leert de effecten van intoxicatie herkennen en signaleren
• U kunt acute situaties voorkomen bij de meest voorkomende middelen
• U krijgt inzicht in de huidige trends
• U leert op welke wijze u het best een gesprek over middelenmisbruik kunt voeren.

Psychische klachten herkennen en dan …?

Deze nascholing is een mix van herkennen van psychische klachten bij patiënten en vervolgens hoe ga je er DAN mee om? Tijdens het 1e deel van de scholing gaan we op een interactieve manier aan de slag met de meest voorkomende psychische klachten (paniek, angst, somberheid, suïcidaliteit, e.d.) zodat u aan het eind van de scholing beter in staat bent deze klachten te herkennen. In het 2e deel ligt de focus in het omgaan met deze patiënten en hun gedrag. Welke vragen stel je wel of niet als iemand doodsgedachten uit? Of hoe benader je bij voorkeur iemand met angstklachten. En ‘veel-bellers’ of ‘dwingers’ en ‘manipulatieve mensen’; welke aanpak werkt wel en welke niet. Bestaat er 1 aanpak of is het soms ook een beetje geluk hebben? Nieuwsgierig geworden, meld u zich dan aan. Een casus inbrengen, geen probleem, een rollenspel willen spelen, geen probleem, advies willen over een situatie, geen probleem!

Kindermishandeling

Kindermishandeling is iets waar we allemaal wel een beeld bij hebben, maar waar veel meer bij komt kijken dan we geneigd zijn te denken. Vooral voor jou als poortwachter van de zorg en hoeder van de patiëntveiligheid.
Want wat wordt er eigenlijk verstaan onder ‘kindermishandeling’? En waarom is huiselijk geweld precies zo schadelijk voor kinderen? Wat houdt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in, waar instellingen die met kinderen werken verplicht mee moeten werken? En hoe voer je deze op een effectieve en tegelijkertijd respectvolle manier uit?
Tijdens deze veelomvattende nascholing komen al deze onderwerpen aan bod aan de hand van eigen casuïstiek en vragen.

Leerdoelen
• Handvaten in het herkennen van signalen van kindermishandeling
• Wegwijs worden in de meldcode Kindermishandeling

Engels in de medische wereld

Omdat ook veel Engelssprekende mensen de huisartspraktijk bellen en bezoeken, is het onontbeerlijk voor assistenten om een goede basiskennis van het Engels over zorggerelateerde triagevragen en medische onderwerpen te hebben. Een goede zorg mag immers niet stuklopen op een gebrekkige communicatie. Voor assistenten die graag het zekere voor het onzekere nemen is deze tweedelige leergang niet alleen een uitstekende aanvulling op de persoonlijke vaardigheden maar ook op de veelzijdigheid binnen de huisartsenpraktijk.

Leerdoelen
• Een Engels sprekende patiënt goed te woord kunnen staan
• Een goed triage gesprek kunnen voeren in het Engels

Communicatie met mensen uit andere culturen…moeilijk??? Nee toch

Als assistent in de huisartsenpraktijk spreek je met patiënten, die uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden hebben. Daardoor kun je te maken krijgen met voor jou onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en opvattingen over leven en dood. Maar ook kunnen opvoedings- en levensstijlen van patiënten anders zijn dan jij gewend bent. De vraag is hoe je daar het beste op kunt reageren en op welke wijze je hierover met patiënten kunt praten, als dat nodig is.

Informatie over allerlei culturen en religies is niet zo belangrijk. Voor een goede communicatie is het belangrijker dat je ‘gewoon’ in gesprek durft te gaan met patiënten en vragen durft te stellen.
Over hoe je dat het beste kunt doen geven wij je in deze studiebijeenkomst tips.

Leerdoelen
• Hoe ga je “gewoon “in gesprek met een patiënt uit een andere cultuur?
• Weten wat het Cultureel Interview inhoudt en hoe er mee te werken.
• Weten welke rol het geloof in bovennatuurlijke ziekteoorzaken speelt in diverse bevolkingsgroepen en weten hoe daar als zorgverlener op de juiste manier mee om te gaan.

Nascholingen voor de hele praktijk

Agressietraining

Op de praktijk hebben we er geregeld mee te maken: mensen die met hun gedrag over de grenzen van de zorgverlener gaan, doordat ze fysiek of verbaal agressief worden. Simpelweg de deur wijzen is in veel gevallen geen optie vanwege het risico op escalatie, maar ook omdat de patiënt nog steeds recht heeft op zorg. In ons werk is een goede relatie met de patiënt cruciaal, en er is ons veel aan gelegen om deze veilig te stellen. Maar wat kunt u dan wel doen als een patiënt agressief wordt? Is het zaak om eindeloos begrip te tonen, of zitten daar grenzen aan? Wat kunt u bijvoorbeeld doen om zelf weer de overhand te krijgen in het contact? Mag en kunt u ook maatregelen nemen om een agressief persoon te begrenzen? Vanuit een professioneel kader leren begrenzen – met behoud van een goede relatie – daarin ligt de meerwaarde van deze training, die
bedoeld is voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. U leert naast zorggericht ook veiligheidsbewust te handelen, met op het programma modellen van impulsbe

Effectief communiceren

Goede communicatie is een voorwaarde voor effectieve samenwerking. Vaak gaan er in de communicatie tussen twee personen dingen mis: de patiënt reageert bijvoorbeeld anders dan verwacht, de collega of medewerker begrijpt je niet goed, of je bereikt niet het gewenste resultaat en blijft achter met frustratie of ergernis. Hoe komt dit en wat kun je doen om dit te voorkomen?

Tijdens deze training leer je aan de hand van het communicatiestijlenmodel van Merrill & Reid om effectief te communiceren met verschillende gesprekspartners en onder variërende omstandigheden. Je leert je eigen dominante stijl van communiceren kennen en je bent na afloop van de training in staat om de voorkeursstijl van je gesprekspartner te achterhalen. Je leert je eigen stijl aan te passen aan de stijl van je gesprekspartner.

Aan de orde komt onder andere hoe je een gesprek vormgeeft, hoe je negatieve feedback geeft en ontvangt en hoe je conflicten hanteert. Daarnaast oefen je met de verschillende communicatiestijlen aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek. Dit alles leidt uiteindelijk tot effectieve(re) communicatie, zowel binnen de praktijk als met patiënten.

Leerdoelen
• Effectief kunnen communiceren

Webinar aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder

U weet natuurlijk dat obesitas samenhangt met chronische aandoeningen en gepaard gaat met relatief hoge kosten voor de gezondheidszorg en verlies aan productiviteit. Maar wist u ook dat de prevalentie van volwassenen met obesitas in 20 jaar tijd verdubbeld is naar 14% in Nederland en zelfs naar 30% is gestegen in de VS? Obesitas kan het gevolg zijn van meerdere oorzaken. Het is belangrijk om niet te snel te concluderen dat patiënten verkeerd eten en te weinig bewegen wanneer zij zich met ernstig overgewicht op het spreekuur melden. Net als iedere andere ziekte moet obesitas eerst goed worden geanalyseerd op onderliggende oorzaken. Pas dan kan een behandelplan worden opgesteld dat goede kans van slagen heeft.

Omgaan met moeilijke mensen

Moeilijke of lastige mensen zijn er altijd en overal. Ze zijn er in verschillende soorten, maten en verschijningsvormen. Soms ongedurig of lomp, dan weer emotioneel, in paniek, onder invloed of ronduit onbeschoft en zelfs agressief. Ze hebben echter allemaal één ding met elkaar gemeen en dat is: ze willen NU wat van je … en nemen geen genoegen met minder (zo lijkt het in eerste instantie). Een scholing bestaande uit twee bijeenkomsten van drie uur Zonder het vaak van jezelf te weten, heeft jouw eigen gedrag veel invloed op het gedrag van de ‘moeilijke mens’. Het betreft dan de manier waarop je verbaal communiceert en welk nonverbaal gedrag je hierbij laat zien. Hoe dit elkaar wederzijds beïnvloedt en op welke wijze de moeilijke mens door jou te beïnvloeden is, is de kern van deze boeiende, interactieve training.

Leerdoelen
• Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag
• Effectiever om kunnen gaan met eigen gedrag, in moeilijke situaties met agressieve of moeilijke mensen
• Effectiever inzetten van verbale en non-verbale technieken
• Kunnen beperken en voorkomen gedragsescalaties

Programma
• Achtergronden en aanleiding van deze scholing omgaan met agressieve of moeilijke mensen
• Functioneren van het menselijk brein (reptielenbrein, zoogdierenbrein en cognitieve brein)
• Waarom zijn moeilijke mensen moeilijk?
• Typen en soorten moeilijke mensen en hun logische gedragingen
• Invuloefening Roos van Leary; herken je eigen gedrag
• Wat zijn de effecten van het eigen gedrag op moeilijke mensen
• Ondersteunende modellen en tips in het omgaan met moeilijke mensen:
► maak gebruik van de 1e indruk
► omgaan met de Shit-storm
► Ja-en en geen Ja-maar
► de cirkel van invloed en betrokkenheid
► de aap op je schouder
► een eigen aanpak van moeilijke mensen (of de 5+1 aanpak)
Voor de 2e bijeenkomst dient u eigen casuïstiek aan te leveren

Motiverende gespreksvoering 

Merkt u, dat u als zorgverlener in de eerste lijn, moeite heeft met het motiveren van patiënten tot gedragsverandering? Bent u op zoek naar een praktische scholing, waarin u op interactieve wijze leert, patiënten beter te ondersteunen bij de gewenste gedragsverandering? Dan is deze cursus motiverende gespreksvoering, “DE” scholing waar u bij moet zijn. Een scholing, waar veel praktische werkvormen centraal staan, die afgewisseld worden met theorie en verbeteradviezen. In deze scholing, staat een sturende directieve aanpak centraal waarbij door middel van bepaalde technieken getracht wordt de patiënt te ‘ontregelen’ en hun weerstand tegen verandering te verminderen. Door zo een zekere discrepantie bij de patiënt te veroorzaken wordt geprobeerd de intrinsieke (interne) motivatie van de patiënt te bevorderen. Of het nu gaat om stimuleren tot regelmatige medicatie inname, zich houden aan dieetregels, of in algemene zin ‘zich aan afspraken houden’, dat maakt niet uit. Uw aanpak zal door gebruik te maken van MGV-technieken effectiever worden.

Omgaan met licht verstandelijke beperkte (LVB) patiënten

De geestelijke gezondheidszorg blijft in huisartsenland altijd boeiend. U heeft er iedere dag mee te maken en vaak is de vraag hoe pak ik deze casus nu weer aan. In deze nascholing maakt u op een praktische manier kennis met de onderwerpen licht verstandelijke beperking en suïcidaliteit.
Het eerste onderwerp is gekozen omdat u er vaker meer mee te maken heeft dan u wellicht bewust bent, het tweede onderwerp zal naast een theoretisch deel ook aan de hand van casuïstiek besproken worden. Graag uit uw eigen ervaring.

Leerdoelen
• Vergroten van kennis en inzicht op het gebied van patiënten met zwakbegaafdheid, lichte verstandelijk beperking en leerachterstanden
• Toename van kennis, inzicht en vaardigheden om deze patiënten met een beperking te kunnen signaleren en effectiever met hun gedrag om te gaan (o.a. bij uitvragen gezondheidsklachten en medicatiegebruik)
• Met SCIL screeningstool heeft u geoefend
• De LHV toolkit voor laaggeletterden is u bekend
• Bekend zijn met de verwijsmogelijkheden naar gespecialiseerde instellingen
• De deelnemer krijgt krijgt handreikingen voor onderkennen suïcidaliteit en wanneer te overleggen met de Acute Dienst