Het achterstandsfonds is van mening dat communicatie met uw patiënten de basis is voor een goede zorg(relatie). Daarom vergoed het ASF de kosten van de tolkentelefoon. Hieronder vindt u de criteria en de aanvraaginstructie.

Voor alle huisartsen vallende onder de afdelingen genoemd onder de criteria zijn de tolkentelefoon, de conference call en videotolk beschikbaar.

De criteria voor het gebruik van de tolkentelefoon en conference call zijn:

• Kosten van ad hoc en gereserveerde telefonische tolkendiensten en de conference call worden vergoed (dus niet: schriftelijke vertaaldiensten)
• Alleen kosten van de diensten van de tolkentelefoon (Global Talk) worden vergoed.
• Deze regeling is van toepassing op huisartsen in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Brabant.

Voor tolkendiensten die niet aan bovenstaande criteria voldoen ontvangt u dus zelf de rekening.

Aanvraaginstructie tolkentelefoon:

  • U belt met Global Talk 088 – 2 555 222
  • Geef altijd aan dat u via de speciale regeling wilt afnemen onder relatiecode 317757 (of FAWZN)
  • U geeft op verzoek van de medewerker de volgende informatie door:
    • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
    • Postcode + huisnummer praktijkadres

U hebt in meer dan 97% van de gevallen binnen 2 minuten een tolk aan de telefoon. Voor een telefonische tolkdienst is alleen een telefoon met speakerfunctie nodig.

Let op! Zodra u onder uw eigen naam aanvraagt in plaats van het Fonds Achterstandswijken Zuid West Nederland (FAWZN) ontvangt u op uw eigen naam de factuur en zullen de kosten voor eigen rekening zijn.

Wilt u niet meer wachten tot een medewerker van Global Talk je te woord kan staan vraag dan online jouw ad-hoc tolkdiensten aan bij Global Talk. 

Klik op deze link voor het aanvragen van een account (let op, vul bij de gegevens wel het klantnummer 317757 van het achterstandsfonds in) en op deze link vindt u meer informatie over het online aanvragen en toegang tot de portal TASnet.

 

Aanvraaginstructie conference calls:

Bel Global Talk op 088-255 52 22.
• Voer uw klantcode 317757 in en toets #.
• Kies voor keuze 1.
• Geef aan dat u een conference call wenst.
• Vermeld de naam en/of code van uw achterstandsfonds.
• Geef de naam en voorletters van de arts door en de postcode + huisnummer van uw praktijk.
• Onze medewerker zet vervolgens direct een Conference Call op tussen u en de tolk.
• Daarna hoort u precies hoe u zelf uw cliënt kunt bellen.
• Op het moment dat u de tolk aan de lijn krijgt, stelt u zich voor en informeert u de tolk over het doel van het gesprek.
• Laat de tolk zichzelf ook voorstellen aan de cliënt.
• Nu kan het gesprek plaatsvinden.
• Spreek niet door elkaar en laat na iedere zin even wat ruimte over voor de tolk, zodat deze op dat moment kan vertalen.

 Aan een Conference Call kunnen maximaal drie personen deelnemen: u, uw cliënt en de tolk. We stellen dit maximum om zo onze kwaliteit te kunnen waarborgen; tolken is immers een intensieve vaardigheid die de hoogste concentratie vraagt.

Aanvraaginstructie videotolk:

Deze dienst dient de praktijk vroegtijdig vooraf (minimaal een week van te voren) aan te vragen om de kans te vergroten dat er een tolk gevonden kan worden. De deadline voor wanneer je uitsluitsel wilt hebben of er een tolk gevonden kan worden kan worden aangegeven bij het aanvragen.

Er zijn twee mogelijkheden voor een videodienst: 

  • Aanvrager wil gebruik maken van het videoplatform (Cisco Webex). Global Talk stuurt in dit geval de link voor de meeting. (Instructies zie onderstaand).
  • Aanvrager maakt gebruik van een eigen videoplatform en stuurt de link naar de videomeeting op tijd (bij voorkeur 24 uur van tevoren) sturen naar customerservice@globaltalk.nl onder vermelding van het referentienummer. Dit zal ook in de bevestigingsmail worden gevraagd. 

TolkentelefoonApp voor huisartsen in de regio Zuidwest Nederland

Global Talk heeft sinds kort een TolkenTelefoonApp die speciaal voor de zorgsector is ontwikkeld. Deze TolkenTelefoonApp verhoogt de kwaliteit van uw dienstverlening en verlaagt de drempel om een tolk in te schakelen.

Installatie van de app is eenvoudig en duurt 30 seconden
De TolkenTelefoonApp is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. De app kan op een smartphone of tablet met simkaart opgehaald worden via https://tolkentelefoonapp.nl. Deze link kunt u samen met een instructievideo en uw klantcode verspreiden onder uw medewerkers. Installatie van de app kost maar 30 seconden.

Graag maken wij u erop attent dat de app kosteloos beschikbaar is. De kosten voor de inzet van een tolk blijven gelijk.