Een projectaanvraag kunt u schriftelijk indienen als u huisarts bent of als u namens een huisarts of een samenwerkingsverband in dient. Het bestuur toetst alle projectaanvragen aan vastgestelde criteria. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden/criteria

  1. De aanvraag is ingediend door of namens een huisarts of samenwerkingsverband met patiƫnten in een erkend achterstandsgebied of met een patiƫntenpopulatie waarvan het bestuur de achterstandsproblematiek erkent.
  2. De projectaanvraag betreft achterstandsgerelateerde problematiek.
  3. Het project is duidelijk omschreven en evalueerbaar.
  4. Het project is van tijdelijke aard.
  5. De prijs/kwaliteit verhouding is in orde (minimaal 2 offertes waar van toepassing).

De aanvraag hoeft niet aan alle criteria te voldoen. Het bestuur beoordeelt elke aanvraag op zich en maakt daarbij telkens de afweging of de besteding van de achterstandsgelden te rechtvaardigen is. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat problematiek die gerelateerd is aan een achterstandspopulatie, middels de projectaanvraag wordt verholpen of verminderd.

U kunt uw aanvraag sturen naar r.kramer@lhv.nl.